Tại Công ty TNHH TM An Việt Nhật chúng tôi có những chính sách bảo hành cho khách hàng mua Săm , lốp , ac quy ô tô tại Công ty với những Quy chế bảo hành như sau : 

Phạm vi và thời hạn bảo hành

Lốp xe du lịch và tải nhẹ được sử dụng trong điều kiện bình thường và phù hợp với những khuyến cáo của các Công ty sản xuất lốp ô tô  thì sẽ được bảo hành đối với những lỗi về thiết kế, sản xuất và nguyên vật liệu theo những điều kiện dưới đây.

a. Những lốp được bán trong vòng 3 năm kể từ ngày sản xuất

Chế độ bảo hành được thực hiện tại đại lý, áp dụng cho phần gai lốp còn lại được  tính từ ngày mua hoặc vạch bảo hành trên lốp  tùy theo điều kiện nào đến trước.

b. Những lốp được bán sau 3 năm kể từ ngày sản xuất

Chế độ bảo hành được thực hiện tại đại lý, áp dụng cho phần gai lốp còn lại có thể sử dụng hoặc 6 năm tính từ ngày sản xuất, tùy theo điều kiện nào đến trước. Phần gai còn lại có thể sử dụng là phần gai được tính từ mặt gai đến vị trí của dấu chỉ mòn gai – 1,6mm độ sâu gai còn lại đối với lốp xe du lịch và 2,0mm độ sâu gai còn lại đối với lốp xe tải nhẹ.

Những điều kiện và trường hợp ngoại lệ ( Đối với lốp MICHELIN ) 

Đối với những trường hợp bảo hành, Công ty Michelin có toàn quyền thực hiện việc đổi hoặc đền bù lốp khác tương đương với giá trị của phần gai lốp còn lại có thể sử dụng, hoặc hình thức đền bù khác tùy thuộc vào phương thức kinh doanh tại thời điểm đó. Công ty Michelin sẽ quyết định mức đền bù bằng cách nhân tỉ lệ hao mòn với giá trị hiện tại của lốp (không bao gồm thuế VAT).

Chính sách bảo hành này không bồi hoàn cho các chi phí dịch vụ phát sinh, chi phí tháo lắp, cân chỉnh, tổn thất về thời gian, tổn thất do xe không hoạt động, sự bất tiện hoặc các hệ quả khác trong phạm vi cho phép của pháp luật

Lốp xe đem đến đại lý ủy quyền của Michelin để kiểm tra vẫn thuộc quyền sở hữu của người tiêu dùng và Công ty Michelin không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với sự mất mát hoặc hư hỏng trong quá trình này.

Lốp xe được bồi hoàn theo chính sách bảo hành (vì bất kỳ lý do gì) là tài sản của Công ty Michelin.

 Trong trường hợp có tranh chấp, người tiêu dùng phải chuẩn bị sẵn lốp xe cho việc kiểm tra thêm. 

Không có bất kỳ Đại lý ủy quyền, Người đại diện hoặc Nhân viên nào của Công ty Michelin có đầy đủ thẩm quyền đưa ra những tuyên bố, cam kết hoặc thỏa thuận khác với những điều khoản trong chính sách bảo hành này.

 Chính sách bảo hành này chỉ được áp dụng cho thị trường Việt Nam.

man

 

 

Bạn đã sẵn sàng cho con đường sắp tới?


   

 

  

 

Bạn có luôn tự tin trong hành trình của mình?


 

  

 

 

Lốp ô tô An Việt Nhật: giá tốt và chất lượng đảm bảo

Dịch vụ An Việt Nhật: hỗ trợ tận nơi, nhanh chóng

 

popup

Số lượng:

Tổng tiền: